บริษัท เอสที อาร์ท แมททีเรียล

ผู้ผลิตและจำหน่าย พู่กันไทยแหลมทอง พู่กันของคนไทย มานานกว่า 50ปี และผู้ผลิตสีสำหรับงานศิลปะ ภายใต้แบรนด์ ST 

นายกฤติกร ไทยแหลมทอง กรรมการบริหาร บริษัท เอสที อาร์ท แมททีเรียล จำกัด วัย55ปี ผู้สืบทอดกิจการพู่กันไทยแหลมทอง จากคุณพ่อและคุณอา โดยนำเทคโนโยลีการผลิตจากประเทศเยอรมัน อังกฤษ เกาหลี และประเทศจีน มาใช้ในการผลิตพู่กันให้ทันสมัย และมีคุณภาพ

ต่อมาได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสีสำหรับงานศิลปะต่างๆ ภายใต้แบรนด์ ST โดยมุ่งเน้นการทำตลาดในระดับนักเรียน นักศึกษา จนเป็นที่รู้จัก และส่งออกไปต่างประเทศ  

ปัจจุบัน ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ MUSEO และ PASTELA 

ผลิตภัณฑ์ MUSEO จะมุ่งเน้นที่อุปกรณ์ศิลปะ ทั้งในระดับมืออาชีพและเฉพาะทาง  โดย MUSEO ได้ร่วมมือกับศิลปินมากมาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยส่งเสริมและสนับสนุน ผลงานรูปวาดของศิลปินและคุณครูศิลปะ ด้วยการนำมาใช้เป็นปกสมุดวาดเขียน กล่องผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ผู้รักงานศิลปะ และศิลปินไทยด้วย

ส่วนผลิตภัณฑ์ PASTELA จะมุ่งเน้นที่เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สมุดโน้ต เป็นต้น

บริษัท เอสที อาร์ท แมททีเรียล

ผู้ผลิตและจำหน่าย พู่กันไทยแหลมทอง พู่กันของคนไทย มานานกว่า 50ปี และผู้ผลิตสีสำหรับงานศิลปะ ภายใต้แบรนด์ ST 

นายกฤติกร ไทยแหลมทอง กรรมการบริหาร บริษัท เอสที อาร์ท แมททีเรียล จำกัด วัย55ปี ผู้สืบทอดกิจการพู่กันไทยแหลมทอง จากคุณพ่อและคุณอา โดยนำเทคโนโยลีการผลิตจากประเทศเยอรมัน อังกฤษ เกาหลี และประเทศจีน มาใช้ในการผลิตพู่กันให้ทันสมัย และมีคุณภาพ

ต่อมาได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสีสำหรับงานศิลปะต่างๆ ภายใต้แบรนด์ ST โดยมุ่งเน้นการทำตลาดในระดับนักเรียน นักศึกษา จนเป็นที่รู้จัก และส่งออกไปต่างประเทศ  

ปัจจุบัน ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ MUSEO และ PASTELA 

ผลิตภัณฑ์ MUSEO จะมุ่งเน้นที่อุปกรณ์ศิลปะ ทั้งในระดับมืออาชีพและเฉพาะทาง  โดย MUSEO ได้ร่วมมือกับศิลปินมากมาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยส่งเสริมและสนับสนุน ผลงานรูปวาดของศิลปินและคุณครูศิลปะ ด้วยการนำมาใช้เป็นปกสมุดวาดเขียน กล่องผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ผู้รักงานศิลปะ และศิลปินไทยด้วย

ส่วนผลิตภัณฑ์ PASTELA จะมุ่งเน้นที่เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สมุดโน้ต เป็นต้น

NEWS & ARTICLE

OUR PRODUCT

`