1. นโยบายการการเปลี่ยนสินค้า และการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนสินค้า ,ไม่คืนเงิน และ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี
  2. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว หากเกินจากวัน-เวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า
  3. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
  4. กรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนแกะพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือได้รับสินค้าไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ หากไม่มีคลิปวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี
  5. สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน หากทางบริษัทฯตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าสภาพไม่สมบูร์ ชำรุดเสียหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า
  6. ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น
  7. กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2891-3134-5 หรือ startmaterial.contact@hotmail.com

   

  ช่องทางการติดต่อ

  1. ที่อยู่ : 1148/12-15 ซอย วุฒากาศ 3 แขวง ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  2. เบอร์โทร : 0-2891-3134-5
  3. Email : startmaterial.contact@hotmail.com