การจัดส่งสินค้า

  1. ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง Kerry,  Flash และ ไปรษณีย์ไทย
  2. สินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป นับจากวันที่คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบรูณ์ไม่เกินเวลา 12.00 น. หากเกินเวลา 12.00 น. จะจัดส่งในวันทำการถัดไป
  3. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
    1. 1 – 2 วันทำการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
    2. 2 – 3 วันทำการ ในพื้นที่ต่างจังหวัด
    3. 3 – 7 วันทำการ ในพื้นที่ห่างไกล (ภูเขา, เกาะ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  4. หากการจัดส่งเกินความล่าช้า หรือ ไม่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อ  0-2891-3134-5 หรือ startmaterial.contact@hotmail.com